Mòd 2018

Na Brogan Ura

Tic Toc Ars’ an Cloc

Beula na h-Oidhche

Ma Thachras tu

Tractar Buidhe le Rothan Dubh’

Trom-Laighe

A’ Ghealach

Chur iad ann am bothan mi

Duan an Dannsair

Lag nan Cruachan

Comhdhail