Blog

Haggis Gondola Art Competition Winner

27th March 2017
Abair naidheachd! We are absolutely delighted for Ruaraidh (C4) – what an amazing achievement!   http://www.bbc.co.uk/news/uk-scotland-highlands-islands-39404799

Read More

Duais a’ Cheannard

27th March 2017
Duais a’ Cheannard! Head Teacher’s Award for excellent writing!  

Read More

Sàr-sgoilearan

27th March 2017
Seallaibh air na sàr-sgoilearan againn! Nach math a-rinn sibh! Well done to our children for getting excellence awards this morning at assembly.      

Read More

Ball-coise Malairt Chothromach/Fairtrade Football

9th March 2017
Nach math a rinn na cluicheadairean againn a’ cluich ball-coise còmhla ri St Columba’s.  Well done to all children who took part in the Fairtrade Football Match against St Columba’s.  We won one game and lost the other!  Thank you to St Columba’s Fairtrade Committee for all their hard work and making us so welcome.  Ceud […]

Read More

Wild Poetry Competition 2017

3rd March 2017
Wild Poetry Competition 2017 – here are all our winners including children who have been highly recommended and recommended! Nach math a rinn sibh uile!

Read More

Comhairle nan Leabhraichean

3rd March 2017
Nach math a rinn Seumas (C5), Ayden (C6) agus Laura (C7) a fhuair molaidhean airson na postairean aca airson Latha nan Leabhraichean!  Well done to Seumas (C5), Ayden (C6) and Laura (C7) who took part in the Gaelic Books Council competition for World Book Day and their posters were praised.

Read More

Sàr-sgoilearan eile

3rd March 2017
Sàr-sgoilearan eile an-seo!  Tha Aiyanna agus Skye air tìodhlac gu math sònraichte a thoirt seachad do charthannas.  Aiyanna and Skye have collected money for the Little Princess Trust by donating some of their hair! Well done girls!  Math a rinn sibh!

Read More

Sàr-sgoilearan

3rd March 2017
Seallaibh air na sàr-sgoilearan againn! Nach math a-rinn sibh! Well done to our children for getting excellence awards this morning at assembly.  Well done to C1-4 who won the award for Gaelic this week and are getting extra playtime next week!  Cumaibh a’ bruidhinn Gàidhlig.  Well done also to C5-7 for getting extra playtime for […]

Read More

C5-7 Sgìtheadh

2nd March 2017
Abair  seachdain airson sgìtheadh air Beinn Nibheis! Tha e air còrdadh glan ris na sgoilearan agus abair gu bheil iad air sgilean gu leòr ionnsachadh.  What an amazing week skiing for our C5-7 children!  The weather has been perfect!  They have develop many new skills. Here are some of the photos! Thank you so much […]

Read More

Là nam Foileagan/Pancake Day

28th February 2017
Bha Mamaidh Mrs Clelland a-staigh a’ dèanamh Foileagan còmhla rinn an-diugh.  Abair gun robh iad uabhasach blasta!  Mrs Clelland’s Mum was in today in Sgoil-àraich making some lovely pancakes!

Read More