Bun-Sgoil Ghàidhlig Loch Abar

Fàilte chridheil bhlàth oirbh chun na làraich-lìn ùir againn. Tha an làrach seo làn fiosrachaidh mu bheatha na sgoile agus a’ comharrachadh soirbheachas na sgoile. Tha sinn ag obair gu cruaidh gus susbaint a chur air an làraich agus tha mi taingeil airson ur foighidinn. Tha sinn an dòchas gun còrd an làrach ribh agus ma tha ceistean no beachdan sam bith agaibh, bhiodh sinn toilichte cluinntinn bhuaibh.

Leis gach deagh dhùrachd,

Mgr Iain Eòsaph MacNèill

Ceannard na Sgoile

Latest News


Sgoil-àraich Trip

14th June 2017
Abair spòrs air leth a bha aig Sgoil-àraich an-diugh!  Our nursery had a fantastic morning on their school trip – Pirates Ahoy!  Thank you to all our staff, volunteers and families for all their support.  Special thank you to Ben and Carrie at Vertical Descents for their expertise and kindness.  Ceud taing dhuibh uile.   […]

Read More

Mud Kitchen

13th May 2017
Check out our new Mud kitchen designed and created by Carrie and Ben Starkie! Thank you both so much. What an amazing job and the children (as you can see) just love it! Ceud taing dhuibh. Abair gun do chòrd e ris na sgoilearan gu mòr!

Read More

The Tulloch Cup

13th May 2017
Huge well done to our Shinty team who played in the Tulloch Cup at Bught Park in Inverness on Thursday. They missed the semi-finals by one goal! Thank you to Miss Delaney for all her training! Nach math a rinn sibh uile.

Read More

Duais a’ Cheannard

31st March 2017
Duais a’ Cheannard! Head Teacher’s Award for excellent Gaelic!

Read More

View More Posts