Bun-Sgoil Ghàidhlig Loch Abar

Fàilte chridheil bhlàth oirbh chun na làraich-lìn ùir againn. Tha an làrach seo làn fiosrachaidh mu bheatha na sgoile agus a’ comharrachadh soirbheachas na sgoile. Tha sinn ag obair gu cruaidh gus susbaint a chur air an làraich agus tha mi taingeil airson ur foighidinn. Tha sinn an dòchas gun còrd an làrach ribh agus ma tha ceistean no beachdan sam bith agaibh, bhiodh sinn toilichte cluinntinn bhuaibh.

Leis gach deagh dhùrachd,

Mgr Iain Eòsaph MacNèill

Ceannard na Sgoile


AIR OIDHCHE NOLLAIG

Our brand new CD – Air Oidhche Nollaig/On Christmas Night is now available to pre-order online!
CD will be released on Friday 1st December.
For More Information Click Here

Roghainnean / Options


CD Cover

Latest News


Nollaig Chridheil

22nd December 2017
Bu toil leinn an cothrom seo a ghabhail gus Nollaig Chridheil agus gach beannachd airson 2018 a ghuidhe dhuibh! Tapadh leibh airson ur taic agus deagh ghean thar 2017.   We would like to take this opportunity to wish you a very happy Christmas and all the best for 2018! Thank you for your continued […]

Read More

Sàr-sgoilearan

17th November 2017
Seallaibh air na sàr-sgoilearan againn! Nach math a-rinn sibh! Well done to our children for getting excellence awards this morning at assembly. Sgoinneil!

Read More

CD

3rd November 2017
Abair latha air leth! A fantastic day recording the first tracks for our school CD! The children were all amazing! Thanks to Ingrid for accompanying and Hector for all his technical help! Information on the launch date and pre sales will be available next week! Tha sinn a’ coimhead air adhart ris!      

Read More

Sàr-sgoilearan

27th October 2017
Seallaibh air na sàr-sgoilearan againn! Nach math a-rinn sibh! Well done to our children for getting excellence awards this morning at assembly.  Well done also to our children who won a Head Teacher’s Award for fantastic work ethic and for using Gaelic across the school.

Read More

View More Posts