Bun-Sgoil Ghàidhlig Loch Abar

Fàilte chridheil bhlàth oirbh chun na làraich-lìn ùir againn. Tha an làrach seo làn fiosrachaidh mu bheatha na sgoile agus a’ comharrachadh soirbheachas na sgoile. Tha sinn ag obair gu cruaidh gus susbaint a chur air an làraich agus tha mi taingeil airson ur foighidinn. Tha sinn an dòchas gun còrd an làrach ribh agus ma tha ceistean no beachdan sam bith agaibh, bhiodh sinn toilichte cluinntinn bhuaibh.

Leis gach deagh dhùrachd,

Mgr Iain Eòsaph MacNèill

Ceannard na Sgoile

Latest News


Haggis Gondola Art Competition Winner

27th March 2017
Abair naidheachd! We are absolutely delighted for Ruaraidh (C4) – what an amazing achievement!   http://www.bbc.co.uk/news/uk-scotland-highlands-islands-39404799

Read More

Duais a’ Cheannard

27th March 2017
Duais a’ Cheannard! Head Teacher’s Award for excellent writing!  

Read More

Sàr-sgoilearan

27th March 2017
Seallaibh air na sàr-sgoilearan againn! Nach math a-rinn sibh! Well done to our children for getting excellence awards this morning at assembly.      

Read More

Ball-coise Malairt Chothromach/Fairtrade Football

9th March 2017
Nach math a rinn na cluicheadairean againn a’ cluich ball-coise còmhla ri St Columba’s.  Well done to all children who took part in the Fairtrade Football Match against St Columba’s.  We won one game and lost the other!  Thank you to St Columba’s Fairtrade Committee for all their hard work and making us so welcome.  Ceud […]

Read More

View More Posts