Sàr-sgoilearan eile

Sàr-sgoilearan eile an-seo!  Tha Aiyanna agus Skye air tìodhlac gu math sònraichte a thoirt seachad do charthannas.  Aiyanna and Skye have collected money for the Little Princess Trust by donating some of their hair! Well done girls!  Math a rinn sibh!